JENAPLAN

Jenaplan

Wij zien onze school als (mini)samenleving. Alle aspecten van de samenleving, van het ‘echte’ leven zijn leidend. De kinderen vormen zich tot wereldburger. Deze brede visie, waarin we uitgaan van de holistische zienswijze ‘heel de mens’, vertalen we in ons Jenaplanaanbod. Dat doen we de hele dag door, voor alle kinderen bij ons op school.

Onze werkwijze is opgebouwd rondom de 4 basisprincipes: gesprek, viering, werk en spel. In een betekenisvolle context, in thema’s verkennen we de wereld. De verbinding tussen de leeftijden vinden we belangrijk, jonge en oudere kinderen spelen en vieren samen.
Pas dan kun je volop in het echte leven staan. Samen met ouders ontwerpen we een warm en veilig klimaat, waarin we elkaar vertrouwen, waarin we levensbeschouwelijke vragen kunnen stellen, waarin we zin-zoekend zijn, waarin we ons kunnen verwonderen en waarin symboliek een rol speelt.
De Jenaplan essenties spelen hier een belangrijke rol bij:
• Ondernemen
• Plannen
• Samenwerken
• Creëren
• Presenteren
• Reflecteren
• Verantwoorden
• Zorgen voor
• Communiceren

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl