PRAKTISCHE INFORMATIE

Praktische informatie

Aanmelden Kinderdagopvang en/of Buitenschoolse opvang

De inschrijving voor opvang vindt plaats via het kantoor van Eigen&Wijzer. Plaatsingsmedewerker Lidwien Duikersloot helpt u graag. Na de inschrijving wordt u op locatie uitgenodigd voor een kennismaking en intakegesprek. We nemen tijdens dit gesprek de werkwijze bij de opvang met u door en wisselen alle benodigde informatie uit. Dit gesprek voert u met de mentor (pedagogisch medewerker) van uw kind.
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om aan al uw wensen tegemoet te komen.
 
Inschrijven kan via de website van Eigen&Wijzer:
https://www.eigen-en-wijzer.nl/inschrijf-formulier/
Ook kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen:
planning@eigen-en-wijzer.nl 
Tel. 035-5826035
Of rechtstreeks met de locatiecoördinator opvang:
Mw. Chantal Schoemaker of Mw. Marit van den Boogert
bso-mgrscholtens@eigen-en-wijzer.nl 
Tel. 06-11192137 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl