ONZE KINDEROPVANG

Onze kinderopvang

Onze Kinderopvang Eigen& Wijzer

Visie

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden.
Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. 
Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en democratisch burgers.
Wij wijzen hen de weg! Leer om te leven.
In onze dienstverlening voor de 0-13 jarigen staat het kind centraal en zijn ouders onze klanten.

Kernwaarden
Bij Eigen&Wijzer werken wij met een viertal kernwaarden.
1: veiligheid vormt de basis,
2: Aandacht voor ieder kind,
3: Ontwikkelen door te ontdekken,
4: Samen met elkaar.
Deze zijn samen met ouders en medewerkers geformuleerd. Onze kernwaarde zijn een concrete vertaling van datgene waar wij als organisatie voor staan. Het is de basis voor ons dagelijks handelen en ze beïnvloeden onze besluitvorming. Onze kernwaarden zijn vormgegeven in een piramide en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl