Welkom op IKC Scholtens!

Welkom op IKC Scholtens!

Graag stellen we aan u voor IKC Scholtens.
                                                                                             
We zien ons IKC als (mini) samenleving. Alle aspecten van de samenleving, van het 'echte' leven zijn leidend. De kinderen vormen zich tot wereldburger. We gaan uit van de holistische zienswijze 'heel de mens' en dit vertalen we binnen de jenaplanessenties in ons aanbod. Dit doen we de hele dag door voor alle kinderen van 0-13 jaar. We hebben een sterk pedagogisch klimaat waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen trekken de wereld in en de wereld halen we binnen ons IKC en onze groep. In een betekenisvolle context, vanuit thema's verkennen we de wereld. De verbinding tussen de leeftijden vinden we belangrijk, jonge en oudere kinderen ontdekken, spelen, werken, spreken en vieren samen. Met aandacht voor de verbinding tussen de formele (leer)tijd tijdens het onderwijs en de informele (leer)tijd op de dagopvang en/of de BSO.
                                       
Samen met de ouders en onze partners ontwerpen we een warm en veilig klimaat, waarin we elkaar vertrouwen, waarin we ons kunnen verwonderen voor de wereld om ons heen, waarin we zin zoekend zijn en waarin symboliek een rol speelt. De Jenaplanessenties geven inzicht en zijn onze leidraad van waaruit we werken; ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, zorgen voor, communiceren en respecteren. Daarnaast ondersteunen de pedagogische benaderingen Freinet, Reggio Emilia en Emmy Pikler ons aanbod.

We nodigen u van harte uit voor een rondleiding en gesprek

Team IKC Scholtens

<< terug
Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl