MISSIE EN VISIE IKC

Missie                                                               
 
 
De missie van ons IKC is:
De kinderen ontwikkelen zich tot wereldburger, door het 'natuurlijk' ontdekken, spelen en leren binnen en buitenschool. Jouw wereld staat centraal.

 
Want leren kan altijd en overal, jij bent de wereld! De wereld aan je voeten...........
Jenaplan IKC; waar je leert samenleven, de wereld in het klein.
 
De visie van ons IKC:                                                                                                                                                                                                                             
 De wereld aan je voeten..... met hart, hoofd en handen. Van kleine stapjes tot grote sprongen in de lucht.                                                                                              
We zien ons IKC als (mini) samenleving. Alle aspecten van de samenleving, van het 'echte' leven zijn leidend. De kinderen vormen zich tot wereldburger. We gaan uit van de holistische zienswijze 'heel de mens' en dit vertalen we binnen de jenaplanessenties in ons aanbod. Dit doen we de hele dag door voor alle kinderen van 0-13 jaar. We hebben een sterk pedagogisch klimaat waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen trekken de wereld in en de wereld halen we binnen ons IKC en onze groep. In een betekenisvolle context, vanuit thema's verkennen we de wereld. De verbinding tussen de leeftijden vinden we belangrijk, jonge en oudere kinderen ontdekken, spelen, werken, spreken en vieren samen. Met aandacht voor de verbinding tussen de formele (leer)tijd tijdens het onderwijs en de informele (leer)tijd op de dagopvang en/of de BSO.
 
                                        
Samen met de ouders en onze partners ontwerpen we een warm en veilig klimaat, waarin we elkaar vertrouwen, waarin we ons kunnen verwonderen voor de wereld om ons heen, waarin we zin zoekend zijn en waarin symboliek een rol speelt. De Jenaplanessenties geven inzicht en zijn onze leidraad van waaruit we werken; ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, zorgen voor, communiceren en respecteren. Daarnaast ondersteunen de pedagogische benaderingen Freinet, Reggio Emilia en Emmy Pikler ons aanbod.

Missie en Visie IKC Scholtens - ouderdocument.docx

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl