OUDERCOMMISSIE EIGEN&WIJZER

Oudercommissie Eigen&Wijzer

Oudercommissie Eigen&Wijzer
De medezeggenschap is binnen het IKC voor onderwijs en opvang nog afzonderlijk geregeld. Dit heeft te maken met wettelijke bepalingen. De school kent een MR en de opvang kent een oudercommissie. Binnenkort zullen de leden van beide organen met elkaar kennis maken.
We streven ernaar dat de MR en de oudercommissie elkaar minimaal twee keer en maximaal vier keer per jaar treffen.

Wat doet een oudercommissie?
De oudercommissie van de kinderopvang bij IKC Scholtens zet zich in om de belangen van de kinderen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het management en bestuur van Eigen&Wijzer op verschillende gebieden, waaronder voeding en opvoeding, veiligheid en kwaliteitsbeleid.
Heeft u punten die u wil delen met de oudercommissie, neem dan contact op via 
bso-mgrscholtens@eigen-en-wijzer.nl 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij één van de pedagogisch medewerkers.

Leden oudercommissie:
Ryan Wagter 
Dorien Heida
 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl