JENAPLANTussen 1920 en 1950 ontwikkelde Peter Petersen op de Universiteitsschool in Jena (Duitsland) zijn ideeën over onderwijs, die later bekend werden als “Het Jenaplan”. In de jaren zestig kreeg het Jenaplanonderwijs vaste voet in Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 200 Jenaplanscholen in Nederland.

Zoveel Jenaplanscholen......
Het Jenaplan moet niet worden opgevat als een strak keurslijf. Integendeel. Iedere Jenaplanschool vindt haar eigen weg in de eigen situatie. Elke Jenaplanschool is daardoor verschillend ondanks de vier gelijke pijlers: spel, werk, gesprek en viering.

Een aantal uitgangspunten:

De uitgangspunten zijn uiteraard wel dezelfde. Om er een paar te noemen:
• Niet de leerstof is het allerbelangrijkste in de Jenaplanschool, maar het kind. 
  Het is de taak van de groepsleiders om bij ieder kind zo goed mogelijk aan te 
  sluiten bij de eigen mogelijkheden. Zo proberen we te helpen bij de vorming van
  zijn/ haar persoon en hun talenten;
• Het vormen van de persoonlijkheid van het kind kan alleen plaatsvinden in 
  samenspel met andere kinderen en volwassenen. Op een Jenaplanschool wordt
  het kind daarom in situaties gebracht waarin het kan leren om samen te werken,
  om voor zichzelf en voor anderen op te komen, om weerbaar te worden, te leren omgaan     met tegenslagen en daar weer sterker van worden, enzovoort;
• De vrijheid die het kind krijgt, heeft direct met verantwoordelijkheid te maken. Zo
  zal het leren rekening te houden met anderen.
• Verschillen tussen kinderen worden op een positieve manier benaderd. 
  Juist deze verschillen maken het mogelijk om elkaar te helpen!

Deze uitgangspunten hebben vanzelfsprekend gevolgen voor de manier waarop er in een Jenaplanschool wordt omgegaan met kinderen en de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd.
Onze school is lid van de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). De NJPV geeft het blad “Mensenkinderen” uit. Dit blad ligt op school ter inzage. Ook heeft de NJPV een website waarop alle informatie over Jenaplan onderwijs is te lezen:  www.jenaplan.nl

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl