KATHOLIEKE IDENTITEIT

Wij zijn een school met een katholieke identiteit. Wij vinden dat alle mensen gelijkwaardig zijn en hun eigen waarde hebben. We halen inspiratie uit de katholieke cultuur en gebruiken bijbelverhalen, levensverhalen van kinderen en onszelf in de lessen godsdienst en levensbeschouwing. Wij willen leren omgaan met onze unieke verschillen. Wij streven - met de nodige realiteitszin - naar een wereld, waar iedereen thuis is, welkom en geborgen mag zijn.
Onze school voert een open toelatingsbeleid. Ieder, die onderwijs op onze school wil volgen, is welkom. Daarbij verwachten we wel dat iedereen de uitgangspunten respecteert en deelneemt aan de activiteiten.
 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl