PASSEND ONDERWIJS

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs voor alle scholen ingevoerd. Voor onze school verandert er daardoor niets aan de inhoud van ons onderwijs.
Als Jenaplanschool geven wij al decennia lang Passend Onderwijs, niet alleen afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling, vol vertrouwen in de eigenheid en de talenten van ieder kind.
 
Passend Onderwijs betekent voor ons wel dat we als school duidelijk omschrijven welke ondersteuning we kunnen bieden in een schoolondersteuningsprofiel. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband Friesland, waar onze school ook bij hoort, bieden samen een dekkend aanbod  van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs te volgen en de ondersteuning te krijgen die zij daarbij nodig hebben.

De verdere uitwerkingen zijn te lezen in ons beleidsstuk 'Ondersteuningsbeleid'.

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl