SCHOOLTIJDEN

Schooltijden

Sinds schooljaar 2017-2018 werken wij met een continurooster (5 gelijke dagen model)
De schooltijden zijn van 8.30 uur -14.00 uur en de kinderen lunchen in de klas met hun stamgroepsleiders.

Om 8.15 uur gaan de hekken open en is er 1 teamlid aanwezig op het plein van midden- en bovenbouw.
De andere stamgroepsleidsters gaan naar de eigen stamgroep.
Tijdens dit inloopkwartier kunnen ouders met de stamgroepsleidster contact zoeken, met hun kind een boekje lezen, werk van hun kind bekijken of even gezellig met andere ouders een praatje maken.

Even voor 8.30 uur gaat de bel.
In de kleutergroepen kunnen de kinderen hun ouders uitzwaaien bij het raam. De kinderen van midden- en bovenbouw, die buiten spelen op het plein, gaan dan naar binnen en ouders, die in de school zijn, nemen dan afscheid. 
Om 8.30 uur beginnen in alle groepen de lessen.

Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij. De stamgroepsleidster staat bij de deur of loopt mee naar buiten. Ouders mogen hun kinderen op het plein bij de eigen ingang ophalen.

Tussen 14.15 uur en 14.45 uur hebben alle teamleden pauze.
Indien u een afspraak wilt maken, dan graag vanaf 15:00 uur.


Groep 1:
Maandag - vrijdag van 8.30 - 14.00 uur. 
Kinderen, die starten in groep 1, gaan van 8.30-11.30 uur naar school. In overleg met de stamgroepsleidster bouwt uw kind de uren geleidelijk op.

Groep 2-8:
Maandag - vrijdag van 8.30 - 14.00 uur. 
 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl