OUDERVERENIGING

Oudervereniging

De OV
Veel ouders zijn betrokken bij onze school. Dit komt o.a. naar voren bij hulp in de diverse stamgroepen (bijvoorbeeld hulp bij lezen, knutselen en andere activiteiten), maar ook de oudervereniging levert hier een grote bijdrage aan via de verschillende werkgroepen.
De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders van de kinderen die ingeschreven staan op onze school. Zoals bij iedere vereniging is er een afvaardiging en deze groep ouders vormt samen het bestuur van de oudervereniging. Dit bestuur denkt en praat mee met het team van de school. Het bestuur wordt gekozen op de jaarvergadering. Ieder bestuurslid vormt samen met één of meerdere teamleden een werkgroep om allerlei activiteiten te organiseren, uit te werken of te ondersteunen. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld: rommelmarkt, sportdag, vieringen, culturele activiteiten, klussen etc.
Alle ouders betalen elk jaar “contributie” aan de oudervereniging. Er wordt steeds gestreefd om deze geldelijke bijdrage zo laag mogelijk te houden. Deze bijdrage wordt vastgesteld op de jaarvergadering. De bijdrage heeft een vrijwillig karakter. Zonder deze geldelijke bijdrage kunnen een hoop extra dingen niet gedaan worden.
 
Eens in de 6 weken vergadert het bestuur van de O.V. Zo blijft iedereen van elkaars werkzaamheden op de hoogte. Eens per jaar is er een jaarvergadering. Hierbij worden alle ouders uitgenodigd; iedere ouder is namelijk lid van de O.V.
 
Ouders zijn altijd welkom bij de vergaderingen van de OV. Deze vinden plaats in de hal van de school.
 
 Neem voor meer informatie contact op met ov@mgrscholtens.nl
 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl