SCHOOLGIDS

Schoolgids

Als school hebben wij de verplichting elk jaar een schoolgids uit te geven.
Deze schoolgids maken wij op 'scholen op de kaart' oftewel Vensters PO.
Wilt u meer weten over de school en de schoolgids eens goed bekijken, ga dan naar de volgende link:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5697/Jenaplan-basisschool-Mgr-Scholtens

Heeft u vragen, dan bent u altijd welkom om een afspraak te maken.

 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl