KLACHTENREGELING

Klachtenregeling

Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken binnen de school, is het in eerste instantie de bedoeling, dat u daarover spreekt met de persoon die het aangaat. In de meeste gevallen zal dat de stamgroepsleider van uw kind zijn. Als u er met de stamgroepsleider niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school op 0561-614014.

Voor de kinderen op school is Mw. Iris Miedema, stamgroepsleidster, de vertrouwenspersoon.
Mocht dit nog niet leiden tot een oplossing dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Bisschop Möller Stichting: dhr. P. de Jong (06-10766798)

Ook kunnen klachten terecht komen bij het bevoegd gezag van de Bisschop Möller Stichting:
Philip Messak (058-8700078).

Het bevoegd gezag van de Bisschop Möller Stichting heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324,
2508 EH DEN HAAG

De klachtenregeling van de Bisschop Möller Stichting is voor iedereen op te vragen op school.

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl