GEZONDE SCHOOL & LEKKER FIT!

Gezonde school & lekker fit!Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘voeding’. Dit ziet u terug in onze actuele voedingsbeleid.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.Project ‘Lekker fit’
 
Sinds enkele jaren doet de Mgr. Scholtensschool mee aan ‘Lekker fit’.

Wat is Lekker Fit!?
Lekker Fit! is een project/lespakket voor groep 1 t/m 8 van de basisschool over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Op een speelse manier worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de voordelen van een gezonde leefstijl. In een positieve benadering staat fitheid centraal: fit zijn is fijn!
Door middel van een vierstappenplan voor gedragsverandering en het maken van groeps- en individuele afspraken brengen de leerlingen de theorie direct in praktijk.

Didactische uitgangspunten
Lekker Fit! sluit aan bij de kerndoelen in het basisonderwijs en houdt rekening met verschillende leerstijlen. Naast theorie bevat Lekker Fit! dan ook verschillende werkvormen, waaronder samenwerken en doe-opdrachten, zoals kook-, beweeg-, knutselopdrachten en proefjes. Ouders hebben een belangrijke rol in de leefstijl van hun kinderen. In de materialen van Lekker Fit! staan daarom veel tips om ouders bij de lessen te betrekken, zodat het geleerde ook thuis in de praktijk wordt gebracht.

Faciliteiten
Naast het project worden er vanuit ‘buurtsportwerk’ nog extra faciliteiten aangeboden. Dat kunnen zijn: gastlessen van een gymdocent, verenigingen uit de buurt die een proefles komen geven, bezoek van een diëtist, gebruik van materialen voor sportdagen. Op deze manier komen bewegen, voeding en leefstijl op een veelzijdige manier verspreid door het hele jaar aan bod. 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl