KINDERRAAD

Trots stellen wij aan uw voor De Kinderraad.
In de stamgroepsvergadering worden er allerlei punten besproken vanuit de groep of de kinderraad. Tijdens de bijeenkomsten van dit jaar hebben we de volgende punten besproken; afval op het plein, computers onderbouw, familieschommel, stukje informatie voor op de website, hockey, spelbegeleiding tijdens pauzes. #burgerschapsvorming #leef en werkgemeenschap. De wereld in het klein..... Elke groep wordt vertegenwoordigd door twee kinderen. 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl